Skip menu Skip content

Bofuri: I hate Getting Hurt, So I put all my skill points into Defense

  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutโลกที่อยู่ในความฝัน ไม่ได้มีเพียงแค่โลกเดียว This world is a chance to discover you. Welcome to “NewWorld Online” ในเกม VRMMO ที่ชื่อว่า "นิวเวิร์ลด์ออนไลน์" มีผู้เล่นรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมา เมินพลังโจมตีทั้งหมด และใช้สกิลพิษโค่นมอนสเตอร์และผู้เล่นให้ตายได้ในทัน ด้วยวิธีการต่อสู้ที่ผิดแผกไปจากปกติเลยโดนเรียกว่า "ป้อมปราการเคลื่อนที่" ไม่ก็ "ลาสบอส" และตัวจริงของผู้เล่นคนนั้น เป็นเพียงสาวตัวน้อยที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เท่านั้นเอง เมเปิลที่เก็บซ่อนอะไรเอาไว้มากมาย เพราะเจ้าหล่อนเพิ่งได้รับการแนะนำให้เล่นเกมนี้จากซารี่ เลยมีความรู้เกี่ยวกับเกมน้อยมาก สเตตัสเลยลงแต่ค่าพลังป้องกันอย่างเดียว ทีแรกก็เหมือนว่าจะต้องโดนมอนสเตอร์ระดับปลาซิวปลาสร้อยเล่นงานซะแล้ว แต่ทว่า... ไม่เจ็บ...เลย!? ไม่ว่าจะโดนมอนสเตอร์โจมตีมากเท่าไหร่ ดาเมจก็เป็นศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังโชคดีได้สกิลตอบโต้ทีเดียวตายมาอีก! เมื่อรวบรวมพรรคพวกที่มีนิสัยต่างกันไปทีละคนสองคนแล้ว ก็ยิ่งทำให้เมเปิลเติบโตมากยิ่งขึ้น ถึงคราวเปิดม่านการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ไร้ค่าดาเมจความเสียหายแล้ว!