Skip menu Skip content

Ahiru no Sora

  • Site Official Website
  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutคุรุมะทานิ โซระ เป็นคนที่มีร่างกายเล็ก ทำให้ไม่มีความได้เปรียบในการเล่นบาสเกตบอล โซระผู้ไม่ถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นตัวจริงเพราะส่วนสูง คาดหวังกับชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมปลายคุซึริว ทำให้มาสมัครเรียนที่มัธยมปลายคุซึ ทว่าบาสเกตบอลส่วนใหญ่กลับหยุดอยู่กับที่ มันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่จะเล่นบาสเกตบอลได้ ทว่า โซระมีไฟให้กับบาสเกตบอลมาก ขณะเผชิญหน้าไปพร้อมกับกับสมาชิกชมรมบาสเกตบอลมัธยมปลายคุซึ พวกเขาเติบโตไปพร้อมกัน ทุกความยากลำบากที่ต้องเผชิญ สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าสมาชิกชมรมบาสเกตบอลมัธยมปลายคุซึนั้นคือ…!?