Skip menu Skip content

A Certain Magical Index III

  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutมหานครขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของโตเกียว “เมืองการศึกษา” ที่ซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า 2 ล้านสามแสนคนและ 80% เป็นนักเรียนผู้ซึ่งผ่านหลักสูตรการพัฒนาพลังจิต ซึ่งมีการแบ่งระดับประเมินออกเป็น 6 ขั้น ตั้งแต่ “ไร้พลังจิตเลเวล 0” ไปจนถึง “สุดยอดพลังจิตเลเวล 5” นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่ง คามิโจโทมะนั้นเป็นหนึ่งในนักเรียนของเมืองการศึกษา ผู้ซึ่งมีพลังสถิตในมือขวาที่สามารถลบล้างพลังหนือธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งพรของพระเจ้าออกไปที่ถูกเรียกว่า “สังหารภาพลวงตา-อิมมาจิ้นเบรคเกอร์-”อยู่กับตัว จึงทำให้เขาถูกประเมินว่าเป็น “ผู้ไร้พลังจิต” และใช้ชีวิตที่มีแต่ความโชคร้ายมาโดยตลอด ชีวิตนักเรียนของคามิโจนั้นเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเมื่อมีซิสเตอร์ชุดขาวคนหนึ่งร่วงจากท้องฟ้ามาในวันหยุดเรียนฤดูร้อน