Skip menu Skip content

5 คม

  • Site Official Facebook Facebook
  • Genre Action
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast ระฆังทอง(สรพงษ์ ชาตรี), ผู้กองปิยนุช(ปิยมาศ โมณยะกุล)
  • Aboutเสี่ยโอฬาร (สมจินต์) มาเฟียซึ่งมีอิทธิพลได้สั่งการจัดการกับทุกคน ที่เข้าขัดกับผลประโยชน์ของตนเอง และหนึ่งในนั้นคือคุณพ่อของผู้กองปิยะนุช(ปิยะมาศ) ผู้กองปิยะนุชจึงขออาสาจัดการกับเสี่ยโอฬาร โดยความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา โดยรวบรวม 5 ปีศาจเวียดนาม ได้แก่ สมเด็จ ระฆังทอง (สรพงษ์) ,สุเทพ สวนดอก (นพพล) จำปา โคกสูงเนิน , ดอน ประดู่ดง(นิรุตย์), เดี่ยว ปัตตานี (ไพโรจน์) เพื่อมาจัดการกับเหล่าร้ายและแก้แค้นให้พ่อ