Skip menu Skip content

นางสิบสอง

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Aboutเศรษฐีและภรรยาได้บนบานขอลูกจากเทวดา เทวดาจึงเสกลูกสาวมาให้ถึง 12 คน ทำให้เศรษฐียากจนต้องนำนางทั้ง 12 ไปปล่อยป่า นางยักษ์สนธมารแห่งเมืองทานตะวันต้องการดวงตานางสิบสองมาทำเป็นยาอายุวัฒนะจึงสั่งให้ยักษ์ทั้งเมืองปลอมเป็นคนแล้วนำนางสิบสองมาเลี้ยงดู แต่เภา น้องคนสุดท้องเริ่มสงสัยว่าคนในเมืองจะเป็นยักษ์ จึงรีบพาพวกพี่ๆ หนีออกจากเมือง ไปจนได้พบรักกับท้าวรถสิทธิ์ นางยักษ์สนธมารรู้เข้าจึงทำมนต์เสน่ห์จนท้าวรถสิทธิ์ลุ่มหลง แล้วจับนางสิบสองไปขังไว้ในถ้ำและควักดวงตาเก็บไว้ ระหว่างที่อยู่ในถ้ำ เภาได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกของตนออกมา โดยตั้งชื่อลูกของตนว่ารถเสน